Έγκριση παράστασης νομικού συμβούλου σε δικαστική διαδικασία

Αριθμός Απόφασης:

226

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή