Έγκριση παράστασης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κου Αντωνίου Χρίστογλου

Αριθμός Απόφασης:

335

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: