Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Συντήρηση ασφαλτικών τμημάτων οδών του Δήμου» με αριθμ. μελ.: 76/2011 και προϋπ/σμό 73.800,00€.

Αριθμός Απόφασης:

183

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: