Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στο συνοικισμό Αγίας Βαρβάρας» με αριθμ. μελ.: 22/2011 και προϋπ/σμό: 28.905,00€.

Αριθμός Απόφασης:

182

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: