«Έγκριση παράτασης, μετάθεσης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕ, διακριτικό τίτλο ERGOTRAK για το τμήμα 1 : «Προμήθεια ενός Λεωφορείο καινούργιου, αμεταχείριστου, σύγχρονης κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6) με 45+1+1+1 ΑΜΕΑ θέσεων» στα πλαίσια της ανάθεσης του με α/α συστήματος 90967 διαγωνισμού της υπ’ αριθμό 639/20 διακήρυξης για την «Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού και ηλεκτροκίνητων οχημάτων».

Αριθμός Απόφασης:

191

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

28/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: