«Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των συμβάσεων στα πλαίσια ανάθεσης του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών Συντήρηση Βαφών Κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

190

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

28/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: