Έγκριση παράτασης σύμβασης για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων»- Ομάδα-Α1 Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

004

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

08/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: