«Έγκριση παράτασης σύμβασης , ΟΜΑΔΑ Α’-Περίθαλψη αδέσποτων ζώων, στα πλαίσια ανάθεσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών περίθαλψης, περισυλλογής , εκπαίδευσης , σίτισης και αποτέφρωσης αδέσποτων ζώων.

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

03/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: