«Έγκριση παράτασης σύμβασης , ΟΜΑΔΑ Δ’-Περισυλλογή και αποτέφρωση νεκρών αδέσποτων ζώων, στα πλαίσια ανάθεσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών περίθαλψης, περισυλλογής , εκπαίδευσης , σίτισης και αποτέφρωσης αδέσποτων ζώων.

Αριθμός Απόφασης:

3

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

03/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: