Έγκριση παράτασης των εργασιών για το έργο: ¨ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΥΡΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ¨, με αριθμ. μελ. 23/2013 και προϋπολογισμό 110.700,00€».

Αριθμός Απόφασης:

276

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

25/08/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: