Έγκριση σκοπιμότητας υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗ ΠΗΓΗ ΔΗΜΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ & ΔΕΛΤΑ» από το

Αριθμός Απόφασης:

275

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

25/08/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: