Έγκριση παράτασης των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Α.ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ» αρ. μελ. 20/2020

Αριθμός Απόφασης:

335

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

20/10/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: