Έγκριση σύναψης τριών (3) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α΄).

Αριθμός Απόφασης:

336

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

20/10/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: