Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης ήτοι της ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης με την εταιρία " "ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ-ΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ--ΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ διακρ.τίτλος 2D GROUP AE για το τμήμα 4.

Αριθμός Απόφασης:

75

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

12/03/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: