Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου με τίτλο Προτεινόμενης Πράξης: «Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων του ήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Χωρικά Ενεργοποιημένοι Μηχανισμοί Εύρεσης/Διάθεσης Δεδομένων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ02.

Αριθμός Απόφασης:

74

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

12/03/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: