«Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της Ομάδας Α1 Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών τ

Αριθμός Απόφασης:

051

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

26/02/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: