Έγκριση πρακτικού της πλειοδοτικής Δημοπρασιών για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου με αριθμό 392α στην οδό Μακεδονίας Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

038

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: