Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου του έργου Διαγραμμίσεις οδών και πλατειών αρ. μελ. 18/2017.

Αριθμός Απόφασης:

264

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

07/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: