Έγκριση παροχής χρηματικής επιχορήγησης σε Αθλητικό Σύλλογο του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

124

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: