Τροποποίηση της με αριθμό 81/2018 ΑΔΣ για την επιχορήγηση συλλόγων.

Αριθμός Απόφασης:

123

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: