Έγκριση παροχής νομικής υποστήριξης σε τακτικές υπαλλήλους του Δήμου μας, λόγω άσκησης ποινικής δίωξης κατ΄ αυτών, ύστερα από υποβληθείσα μήνυση εκ μέρους ιδιώτη - κατοίκου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τ. Α΄), όπως ισχύουν.

Αριθμός Απόφασης:

54

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: