Σύσταση Παγίας Προκαταβολής και Ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

53

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: