Έγκριση περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26.2-4.12 (Α/Α ΟΠΣ: 5957), για την πράξη με τίτλο: «Πιλοτικές δράσεις διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

238

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: