Έγκριση ορισμού συγκρότησης επιτροπής διερεύνησης τιμών στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πιλοτικές δράσεις διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

239

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: