Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο ‘Κων. Καραμανλής’ του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης», αρ. μελ. 47/2017.

Αριθμός Απόφασης:

102

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

14/04/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: