Έγκριση πρακτικών επιτροπής για την ανάθεση «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας». Ματαίωση τμημάτων διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

327

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: