Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την περισυλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Αριθμός Απόφασης:

028

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

25/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: