Εξέταση της από 16-02-16 ένστασης, η οποία κατατέθηκε ηλεκτρονικά από την εταιρία ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ κατά του από 12/02/16 πρακτικού διενέργειας...

Αριθμός Απόφασης:

030

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

25/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: