Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Aνάπλαση-αναβάθμιση ζώνης πρασίνου, άθλησης και αναψυχής κατά μήκος της Λεωφόρου Δενδροποτάμου», προϋπολογισμού 3.500.00€ με Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

116

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

25/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: