Έγκριση πρακτικού επιτροπής αναφορικά με την εξέταση της με αριθμ.πρωτ. 21521/05-11-19 ένστασης η οποία κατατέθηκε από την Κ/ΞΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-MATECO ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ στα πλαίσια διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Κλάδευση δένδρων»

Αριθμός Απόφασης:

228

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

07/11/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: