Εξειδίκευση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2019

Αριθμός Απόφασης:

229

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

07/11/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: