Έγκριση πρακτικού επιτροπής (αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την «Προμήθεια Η/Υ για τις υπηρεσίες του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

247

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

08/12/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: