Έγκριση πρακτικού επιτροπής (αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας». Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

232

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: