Έγκριση πρακτικού επιτροπής (αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την ανάθεση των υπηρεσιών «Κλάδεμα δένδρων». Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

231

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: