Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για την ««Προμήθεια εξοπλισμού σχολικών τμημάτων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

152

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: