Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

67

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

11/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: