Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας-Προστατευτική Ενδυμασία». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

184

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

23/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: