Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών «Ανανέωση και διαμόρφωση κόμης δένδρων του δήμου». Κατακύρωση αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

228

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: