Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων & μπαζοαπορριμμάτων». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

212

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

12/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: