Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενία παιδιών & ΑΜΕΑ του δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2011». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

105

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

22/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: