Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης ασφάλειας χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

161

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: