Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Μεταφορά προσώπων αθλητικών τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης».Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

98

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

13/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: