Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας του έργου «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας στο 1ο Λύκειο Μενεμένης» με αρ. μελέτης: 100/2013 Μελέτης και προϋπολογισμό : 128.002,00€ (με ΦΠΑ 23%).

Αριθμός Απόφασης:

152

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

28/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: