Έγκριση πρακτικού επιτροπής Φορολογικών Διαφορών της 4-10-2011.

Αριθμός Απόφασης:

53

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: