Έγκριση πρακτικού επιτροπής φορολογικών διαφορών

Αριθμός Απόφασης:

323

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: