: Ανάκληση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Αριθμός Απόφασης:

322

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: