Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας». Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.

Αριθμός Απόφασης:

384

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: