Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Καλλιτεχνικού σχολείου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», αριθμ.μελ.13/20. Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

066

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: