Προγραμματισμός σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) έτους 2021.

Αριθμός Απόφασης:

065

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: