Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση της προμήθειας των υπολειπόμενων τμημάτων 5 και 6 Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί- ΚΑΠΗ και το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ). Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.

Αριθμός Απόφασης:

194

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

22/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: